Από Δευτέρα θα ανοίξει η εηλκτρονική εφαρμογή κατάθεσης ενδιαφέροντος για τη Β φάση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (οχτάμηνα) στον ΑΟΕΔ.