Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 169235/19-10-2018 (ΑΔΑ 73ΛΠΟΡ1Γ-ΟΧΡ) απόφαση της Δ/νσεως Δασών Κοζάνης στις 19-10-2018, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του “Ελληνικού Κτηματολογίου”(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/10 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης (ΣΥΑΔΧ Δ.Κ. Κοζάνης), που βρίσκεται στο κτίριο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, “Ισόγειο (πρώην   αίθουσα   Περιφερειακού   Συµβουλίου)”   –   Τ.Κ.   50100, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545 & 2461053508, τηλεομοιοτυπία: 2461053406, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:30 π.μ.-15:30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Κοζάνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Περιφέρεια Ηπείρου

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 –  Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

[email protected]

Δασαρχείο Κοζάνης

ΖΕΠ Κοζάνης. Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

Δασαρχείο Τσοτυλίου

Τ.Κ. 500 02 Τσοτύλι

Διεύθυνση Δασών Γρεβενών

Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 511 00 Γρεβενά

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά

Διεύθυνση Δασών Φλώρινας

Διοικητήριο Πτολεμαίων 1, 531 00 Φλώρινα

Επιμελητήριο Κοζάνης (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Ι. Φαρμάκη 2, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

[email protected]

Τ.Ε.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Μπουσίου & Εστίας 3, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

[email protected]

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

Πανδώρας 2, 50100 Κοζάνη

Δήμος Κοζάνης

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Εορδαίας

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας – (Πρώην Στρατόπεδο Φούφα)

Τ.Κ. 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Βοίου

Υπηρεσία Δόμησης

Πλατεία Διοικητηρίου – Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλατεία Ελευθερίας – Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης

Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης

ΜΜΕ

Δημόσια Τηλεόραση. ([email protected])

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ