Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστεί τους πελάτες που ήδη τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους και ενημερώνει ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλαίσιο.
ALPHA BANK GR 60 0140 8600 8600 0200 2013 824
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ GR 43 0172 2750 0052 7503 2072 523
ATTICA BANK GR 69 0160 8810 0000 0008 4704 326
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 97 0110 3770 0000 3774 8039 577
Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των δόσεων και προκαταβολών έναντι των δανείων πρέπει να διενεργείται στους λογαριασμούς που τηρεί η Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας στις ακόλουθες Τράπεζες, (στο ταμείο των υπόψη Τραπεζών ή μέσω e-banking) με την αναγραφή οπωσδήποτε στο παραστατικό της πληρωμής/κατάθεσης της επωνυμίας του οφειλέτη, του Α.Φ.Μ. και του αριθμού του δανειακού λογαριασμού.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι η λειτουργία του Ταμείου της Συνεταιριστικής Τράπεζας (επί της οδού Τσόντζα αριθμ. 3) θα διακοπεί από 2/1/2017.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Κατάστημα της Τράπεζας, (Τσόντζα 3 Κοζάνη) ή στα τηλέφωνα: 24610 42174-6 και e-mail: [email protected]

Κοζάνη 29 Νοεμβρίου 2016

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
Υπό Ειδική Εκκαθάριση