Οι φορείς της Φλώρινας εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ανθρωπιστικού πόλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε άλλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας εκτός από τη Φλώρινα. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής για την μετεξέλιξή της σε σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών θα πρέπει να γίνει από όλους μας σεβαστή, καθώς παραμένει πιστή στη σχεδόν 100 χρόνων παράδοση των παιδαγωγικών – ανθρωπιστικών σπουδών της Φλώρινας και στηρίζεται σε σοβαρά επιστημονικά δεδομένα.

Στη συζήτηση για το μέλλον του Πανεπιστημίου, όλα τα νέα τμήματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να ενταχθούν στην Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, έδρα της οποίας θα είναι η πόλη της Φλώρινας. Ως θεσμικοί φορείς της Φλώρινας δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τοπικιστικές συμπεριφορές άλλων περιοχών που στόχο έχουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον ανθρωπιστικό πόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα με το σκεπτικό είτε να μεταφερθούν υφιστάμενα τμήματα είτε να ιδρυθούν νέα τμήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών σε άλλη πόλη εκτός Φλώρινας.

Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τον περιφερειακό χαρακτήρα του νέου ισχυρού Πανεπιστημίου που θέλουμε να φτιάξουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση, από κοινού με την ακαδημαϊκή κοινότητα της πόλης μας, συμμετέχουμε δυναμικά στις εξελίξεις για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας με γνώμονα την ενδυνάμωσή του.

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας
Κωνσταντίνος Σέλτσας

Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώρινας
Ιωάννης Αντωνιάδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας
Στέφανος Μπίρος

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου
Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης

Ο Δήμαρχος Πρεσπών
Παναγιώτης Πασχαλίδης

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φλώρινας
Σάββας Σαπαλίδης

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας
Κωνσταντίνος Σιάκος