Πρόγραμμα

 • Ω/Η Δευτέρα
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-9.00 Του Τόπου Αφηγήματα (Ε)
  9.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.00 Τηλεαγορές
  12.00-12.30 Όλο Υγεία
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Ντοκιμαντέρ
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.15 Τηλεαγορές
  16.15-17.15 Αποδράσεις
  17.15-18.00 Τηλεαγορές
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.15-23.15 Παολίνα
  23.15-00.30 Tropical Heat
  00.30-01.30 Ντοκιμαντέρ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός (Ε)
  02.30-03.30 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  03.30-04.30 Όλο Υγεία (Ε)
  04.30-05.30 Παολίνα
  05.30-06.00 Ντοκιμαντέρ
  06.00-07.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
 • Ω/Η ΤΡΙΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-9.00 Ανάδειξε Το (Ε)
  9.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.00 Τηλεαγορές
  12.00-12.30 Όλο Υγεία
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Ντοκιμαντέρ
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.15 Τηλεαγορές
  16.15-17.15 Αποδράσεις
  17.15-18.00 Τηλεαγορές
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.15-23.15 Παολίνα
  23.15-00.30 Tropical Heat
  00.30-01.30 Ντοκιμαντέρ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός (Ε)
  02.30-03.30 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  03.30-04.30 Όλο Υγεία (Ε)
  04.30-05.30 Παολίνα
  05.30-06.00 Ντοκιμαντέρ
  06.00-07.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
 • Ω/Η ΤΕΤΑΡΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-9.00 Ζωγραφίζω (Ε)
  9.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.00 Τηλεαγορές
  12.00-12.30 Όλο Υγεία
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Ντοκιμαντέρ
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.15 Τηλεαγορές
  16.15-17.15 Αποδράσεις
  17.15-18.00 Τηλεαγορές
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.15-23.15 Παολίνα
  23.15-00.30 Tropical Heat
  00.30-01.30 Ντοκιμαντέρ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός (Ε)
  02.30-03.30 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  03.30-04.30 Όλο Υγεία (Ε)
  04.30-05.30 Παολίνα
  05.30-06.00 Ντοκιμαντέρ
  06.00-07.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
 • Ω/Η ΠΕΜΠΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-9.00 Αειφορία (E)
  9.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.00 Τηλεαγορές
  12.00-12.30 Όλο Υγεία
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Ντοκιμαντέρ
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.15 Τηλεαγορές
  16.15-17.15 Αποδράσεις
  17.15-18.00 Τηλεαγορές
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.15-23.15 Παολίνα
  23.15-00.30 Tropical Heat
  00.30-01.30 Ντοκιμαντέρ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός (Ε)
  02.30-03.30 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  03.30-04.30 Όλο Υγεία (Ε)
  04.30-05.30 Παολίνα
  05.30-06.00 Ντοκιμαντέρ
  06.00-07.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
 • Ω/Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-9.00 Πόντος ο Εύξυνος (Ε)
  9.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.00 Τηλεαγορές
  12.00-12.30 Όλο Υγεία
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Ντοκιμαντέρ
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.15 Τηλεαγορές
  16.15-17.15 Αποδράσεις
  17.15-18.00 Τηλεαγορές
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.15 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.15-23.15 Παολίνα
  23.15-00.30 Tropical Heat
  00.30-01.30 Ντοκιμαντέρ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός (Ε)
  02.30-03.30 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  03.30-04.30 Όλο Υγεία (Ε)
  04.30-05.30 Παολίνα
  05.30-06.00 Ντοκιμαντέρ
  06.00-07.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
 • Ω/Η ΣΑΒΒΑΤΟ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-11.00 Παιδικά
  11.00-12.00 Ζωγραφίζω (Ε)
  12.00-12.30 Enjoy
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-14.00 Τοπικά Θέματα
  14.00-15.15 Ανάδειξε Το
  15.15-16.00 Παραμύθια Μάλαμα (Ε)
  16.00-17.15 Αποδράσεις
  17.15-17.30 Τηλεαγορές
  17.30-18.30 Η Ώρα του Λαού
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
  19.15-21.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
  21.00-21.45 Δελτίο Ειδήσεων
  21.45-23.30 Ξένη Ταινία
  23.30-00.00 Moto In Anction
  00.00-01.30 ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  01:30-02:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  02.30-04.00 Ξένη Ταινία
  04.00-05.00 Τοπικά Θέματα (Ε)
  05.00-06.00 Η Ώρα του Λαού (Ε)
  06.00-07.00 Ντοκιμαντέρ
 • Ω/Η ΚΥΡΙΑΚΗ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων
  8.00-10.00 Παιδικά
  10.00-11.00 Παραμύθια Μάλαμα (Ε)
  11.00-12.00 Λόγια Αγάπης
  12.00-12.30 Τηλεαγορές
  12.30-13.00 Enjoy
  13.00-14.00 Ανάδειξέ Το (Ε)
  14.00-14.30 Ντοκιμαντέρ
  14.30-15.00 Moto In Action
  15.00-16.00 FLASH Επικαιρότητα
  16.00-17.00 Παιδικά
  17.00-17.30 Τηλεαγορές
  17.30-18.30 Η Ώρα Του Λαού
  18.30-19.15 Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
  19.15-20.00 Φίλοι Για Πάντα
  20.00-21.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο (Ε)
  21.00-21.45 Δελτίο Ειδήσεων
  21.45-23.30 Ξένη Ταινία
  23.30-00:30 FLASH Επικαιρότητα
  00.30-01.30 ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  01.30-02.30 Δελτίο Ειδήσεων (E)
  02.30-04.00 Ξένη Ταινία
  04.00-05.00 ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  05.00-06.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.00-07.00  Ντοκιμαντέρ