Πρόγραμμα

 • Ω/Η Δευτέρα
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Ωρα αιχμής (Ε)
  9.30-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.30 Ντοκιμαντέρ
  12.30-13.30 Ίασις
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.30 Ώρα αιχμής (Ζ)
  16.30-17.00 Τηλεαγορές
  17.00-18.00 Mistral's Daughter
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-21.00 Πρωτογενώς (Ε)
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-22.15 Δελτίο Καιρού
  22.15-22.30 Ντοκιμαντέρ
  22.30-00.00 Ματιές στα σπορ
  00.00-00.30 Όλο Υγεία (Ε)
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-01.45 Δελτίο Καιρού (Ε)
  01.45-03.00 Ώρα αιχμής (Ε)
  03.00-04.00 Mistral's Daughter (Ε)
  04.00-05.30 Πρωτογενώς (Ε)
  05.30-06.30 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.30-07.00  Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΤΡΙΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Ώρα αιχμής (Ε)
  9.30-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-13.00 Ματιές στα σπορ (Ε)
  13.00-13.30 Ίασις
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.30 Ώρα αιχμής (Ζ)
  16.30-17.00 Τηλεαγορές
  17.00-18.00 Mistral's Daughter
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.15 Έλα στη θέση μου
  20.15-21.00 Ντοκιμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-22.15 Δελτίο Καιρού
  22.15-22.30 Ντοκιμαντέρ
  22.30-23.30 Αυτοψίες
  23.30-00.00 Αποδράσεις
  00.00-00.30 Ντοκιμαντέρ
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-01.45 Δελτίο Καιρού (Ε)
  01.45-03.00 Ώρα αιχμής (Ε)
  03.00-04.00 Mistral's Daughter (Ε)
  04.00-05.30 Αυτοψίες (Ε)
  05.30-06.30 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • </tr

  Ω/Η ΤΕΤΑΡΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Ώρα αιχμής (Ε)
  9.30-10.30 Έλα στη θέση μου (Ε)
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.30 Αυτοψίες (Ε)
  12.30-13.30 Ίασις
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.30 Ώρα αιχμής (Ζ)
  16.30-17.00 Τηλεαγορές
  17.00-18.00 Mistral's Daughter
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.15 Μήνυμα Ζωής
  20.15-21.00 Ντοκιμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-22.15 Δελτίο Καιρού
  22.15-22.30 Ντοκιμαντέρ
  22.30-23.30 Στα μονοπάτια του καιρού μου
  23.30-00.30 Κozani.tv online
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-01.45 Δελτίο Καιρού (Ε)
  01.45-03.00 Ώρα αιχμής (Ε)
  03.00-04.00 Mistral's Daughter (Ε)
  04.00-05.30 Kozani.tv online (Ε)
  05.30-06.30 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΠΕΜΠΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Ώρα αιχμής (Ε)
  9.30-10.30 Μήνυμα Ζωής (Ε)
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.30 Παιδικά
  12.30-13.30 Ίασις
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.30 Ώρα αιχμής (Ζ)
  16.30-17.00 Τηλεαγορές
  17.00-18.00 Mistral's Daughter
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.15 Πόντος ο Εύξεινος
  20.15-21.00 Ντοκιμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-22.15 Δελτίο Καιρού
  22.15-22.30 Ντοκιμαντέρ
  22.30-23.30 Στο... κόκκινο
  23.30-00.30 Ο Flash... στους δρόμους
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-01.45 Δελτίο Καιρού (Ε)
  01.45-03.00 Ώρα αιχμής (Ε)
  03.00-04.00 Mistral's Daughter (Ε)
  04.00-05.30 Στο... κόκκινο (Ε)
  05.30-06.30 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Ώρα αιχμής (Ε)
  9.30-10.30 Πόντος ο Εύξεινος (Ε)
  10.30-11.30 Χρώματα Ελλάδας
  11.30-12.30 Στο... κόκκινο (Ε)
  12.30-13.30 Ίασις
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Η Ώρα του Λαού
  15.00-16.30 Ώρα αιχμής
  16.30-17.00 Τηλεαγορές
  17.30-18.30 Mistral's Daughter
  18.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-20.00 Moto in action
  20.00-21.00 Αποδράσεις (Ε)
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-22.15 Δελτίο Καιρού
  22.15-22.30 Ντοκιμαντέρ
  22.30-00.30 Ρίζες Ελλήνων
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-01.45 Δελτίο Καιρού (Ε)
  01.45-03.00 Ώρα αιχμής (Ε)
  03.00-04.00 Mistral's Daughter (Ε)
  04.00-05.30 Πόντος ο Εύξεινος (Ε)
  05.30-06.30 Η Ώρα του Λαού (Ε)
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΣΑΒΒΑΤΟ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-09.30 Παιδικά
  09.30-10.00 Παραμύθια Μάλαμα
  10.00-11.30 Παιδικά
  11.30-12.30 O Flash... στους δρόμους (E)
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Τηλεαγορές
  13.30-14.00 Λόγια Αγάπης (Ε)
  14.00-15.00 Ανάδειξε το
  15.00-16.30 7 ημέρες flashback
  16.30-17.45 Like
  17.45-18.30 Η Ώρα Του Λαού
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
  19.15-20.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
  20.00-21.00 Στα μονοπάτια του καιρού μου (Ε)
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-00.30 Ξένη Ταινία
  00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-02.30 ΤΑ(SOS) στη Μουσική
  02.30-04.00 7 ημέρες flashback (Ε)
  04.00-05.00

  05.00-06.00

  06.00-07.00

   

  Mistral's Daughter (Ε)

  Η Ώρα Του Λαού (Ε)

  Πολιτιστικό Ημερολόγιο (Ε)

   

 • Ω/Η ΚΥΡΙΑΚΗ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-9.30 Παιδικά
  9.30-10.00 Παραμύθια Μάλαμα (Ε)
  10.00-11.30 7 Ημέρες Flashback (Ε)
  11.30-12.30 Λόγια Αγάπης
  12.30-13.00 Τηλεαγορές
  13.00-13.30 Τηλεαγορές
  13.30-15.30 Ρίζες Ελλήνων (Ε)
  15.30-16.00 Αποδράσεις (Ε)
  16.00-16.30 Moto in action (Ε)
  16.30-17.45 Like (E)
  17.45-18.30 Η Ώρα Του Λαού
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
  19.15-21.00 Πρωτογενώς
  21.00-20.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  22.00-23.30 Kozani tv online
  23.30-00.30 Πολιτιστικό ημερολόγιο (Ε)
  00.30-01:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.30-02.30 Like (E)
  02.30-03.30 ΤΑ(SOS) στη Μουσική
  03.30-04.30 Mistral's Daughter (Ε)
  04.30-05.00  Ντοκιμαντέρ
  05.00-06.00 Η Ώρα Του Λαού (Ε)
  06.00-07.00  Ανάδειξε το (Ε)